Kosteczka vol 9 - Ladder (10)

Player Rank Faction W/L Points/MOV/SOS
Mikołaj "Iron" Adamczyk1-3/03/1026/0.44
Mateusz2-3/03/810/0.33
Michał Jędraszczak3-2/12/827/0.56
Kuba Sokół4-2/12/711/0.56
Michał Desprin5-1/21/521/0.44
Krystian Cha6-1/21/467/0.33
bezjimienny7-1/21/417/0.56
Kalbi8-1/21/362/0.67
Olgierd Ziembiewicz9-1/21/358/0.56
Mikołaj10-0/30/501/0.56