Dzień z A Song of Fire & Ice - 21.11 (sb) - REZERWACJE - Ladder (8)

Player Rank Faction W/T/L TP VP/SP/DEU
Łukasz Golonka1-2/1/088/10/75
Podwys2-2/1/088/10/68
Wojciech "Theo" Buda3-2/0/177/8/41
Andrzej Rodziewicz4-2/0/177/6/56
Krystian Bednarczyk 5-1/0/255/8/45
Basioreq6-1/0/255/5/48
Jakub Karaś 7-1/0/255/2/50
Rubaszny Ciemiężyciel8-0/0/333/0/31